Ζητείται συνεργάτης για ίδρυση εταιρείας εμπορία αυτοκινήτων εισαγωγή εξαγωγή στη Γερμανία.

Ζητείται συνεργάτης για ίδρυση εταιρείας εμπορία αυτοκινήτων εισαγωγή εξαγωγή στη Γερμανία.
Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Καψαλάκης
Πόλη: Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 0030 697 441 11 54