Ζητείται ψήστης με εμπειρία εως 45 ετών για εστιατόριο στην Ολλανδία

Ζητείται ψήστης με εμπειρία εως 45 ετών για εστιατόριο στην Ολλανδία

Παρέχεται συμβόλαιο, μισθός 1600€ καθαρά και διαμονή πάνω απο το εστιατόριο.

Ωράριο 14.00/ 22.30 Δευτέρες ρεπό. Πληροφορίες στο τηλ. 0031614206096