Ζητείται ψήστης και μαγείρισσα σε ελληνική ταβέρνα στο Μόναχο με εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 - (0)89 759 688 70

Ζητείται ψήστης και μαγείρισσα σε ελληνική ταβέρνα στο Μόναχο με εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 - (0)89 759 688 70