Πωλείται εστιατόριο ελληνικής και διεθνούς κουζίνας στο Niedersachsen.

Πωλείται εστιατόριο ελληνικής και διεθνούς κουζίνας στο Niedersachsen.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. Niedersachsen 0504 - 25275352