Μεταφράσεις - Διερμηνείες Elisavet Athanasiadou

Μεταφράσεις - Διερμηνείες   Elisavet Athanasiadou

Μεταφράσεις και διερμηνείες – Γερμανικά – Ελληνικά / Ελληνικά – Γερμανικά

Επικυρωμένες μεταφράσεις στους ακόλουθους τομείς: Ιατρική, Νομική, Επιχειρήσεις κ.ά.

 

Διεύθηνση: Pfeillstr. 5, 40589 Düsseldorf

Τηλ.: 0211 - 7606490

Κινητό0162 - 4560471

Ιστοσελίδα: www.uebersetzungen-athanasiadou.de

Χάρτης