Μεταφράσεις - Διερμηνείες alma lingua Αλίκη Μαχαίρα

Μεταφράσεις - Διερμηνείες  alma lingua Αλίκη Μαχαίρα

Η κυρία Αλίκη Μαχαίρα και το κρατικά αναγνωρισμένο μεταφραστικό της γραφείο alma lingua μεταφράζει για εσάς:

Πιστοποιητικά, Ληξιαρχικές πράξεις, Διπλώματα, Ελέγχους, Συμβάσεις, Γνωματεύσεις, Παρουσιάσεις, Αλληλογραφία, 

Ιστοσελίδες, Εγχειρίδια και πολλά άλλα.

Όλες οι υπηρεσίες της κυρίας Μαχαίρα διατίθενται φυσικά με επικύρωση και σε εξαιρετικά γρήγορο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, το κρατικά αναγνωρισμένο γραφείο σας εξυπηρετεί σε υπηρεσίες διερμηνείας για:

Δημόσιες υπηρεσίες, Ιατρούς, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Συνεδριάσεις, Διαπραγματεύσεις, Παρουσιάσεις, 

Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις.

Ως ορκωτή διερμηνέας, οι υπηρεσίες διερμηνείας της κυρίας Μαχαίρα αναγνωρίζονται από όλες τις αρμόδιες γερμανικές αρχές.

 

Schwanthalerstraße 5, 80336 München

Τηλ. 089 - 415 540 77 

www.alma-lingua.de

Χάρτης