Μεταφορές DGRtransport Antonis Karavas.

Μεταφορές DGRtransport Antonis Karavas.

Mεταφορές Γερμανία - Ελλάδα - Γερμανία.

Διεύθηνση: Hardtstraße 6, 58791 Werdohl

Τηλ.: 0049/ 157 - 784 530 04, 0049/ 151 - 118 109 69

E-mail: anton.karavas@gmail.com