Κοντά στο Αννόβερο ψάχνω άμεσα Βοηθό Μάγειρα με εμπειρία.

Κοντά στο Αννόβερο ψάχνω άμεσα Βοηθό Μάγειρα με εμπειρία.
Χώρα: Γερμανία
 
Πόλη: Ανόβερο
 
Περιγραφή θέσης: Κοντά στο Ανόβερο ψάχνω άμεσα Βοηθό Μάγειρα με εμπειρία.
Διαμονή σε δικό του Διαμέρισμα , 2 ημέρες ρεπό.
 
Τηλέφωνο: 01725445457