Είμαστε ζευγάρι Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης, Λάντζα/Σαλάτες Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Πόλη : Luding hauser 59348 Διαμονή υπάρχει Τηλέφωνο: 017642951203

Είμαστε ζευγάρι Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης, Λάντζα/Σαλάτες Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Πόλη : Luding hauser 59348 Διαμονή υπάρχει Τηλέφωνο: 017642951203
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Ελληνικα και λίγο Γερμανίκα πολύ λιγο
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Οικονομική
 
Ονοματεπώνυμο: Αντώνιος Νικολαΐδης
 
Ηλικία: 47
 
E-mail: nikitouliou51@gmail.com