Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πόλη: Bensersiel, Απο ελληνικό εστιατόριο ζητείται ζευγάρι ή ψήστης και ένας σερβιτόρος.

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πόλη: Bensersiel, Απο ελληνικό εστιατόριο ζητείται ζευγάρι ή ψήστης και ένας σερβιτόρος.

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πόλη: Bensersiel 26427 https://www.google.de/maps/place/Bensersiel,+26427+Esens

Περιγραφή θέσης: Απο ελληνικό εστιατόριο ζητείται ζευγάρι ή ψήστης και ένας σερβιτόρος. Μισθός, ασφάλεια, διαμονή, διατροφή.

Τηλέφωνο: 04971 927771