Χώρα: Γερμανία Πόλη αναζήτησης εργασίας: Bruchsal Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης

Χώρα: Γερμανία Πόλη αναζήτησης εργασίας: Bruchsal Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης
Άτομα: Είμαι μόνος/μόνη
 
Διαμονή: Διαμονή υπάρχει
 
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Λίγα γερμανικά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Αποφητος σχολής μαγειρικής Le monde
 
Ονοματεπώνυμο: Voultsios ioannis
 
Ηλικία: 41
 
Τηλέφωνο: 017630353682
 
E-mail: voultsios76@gmail.com