Χονδρική πώληση ρυζιών και οσπρίων από δικές μας καλλιέργειες. Αυθεντικό ρύζι και όχι βιομηχανικό. Τηλέφωνο: 6987688202 Πετρίδης Δημήτρης, Αναγέννηση Σερρών

Χονδρική πώληση ρυζιών και οσπρίων από δικές μας καλλιέργειες. Αυθεντικό ρύζι και όχι βιομηχανικό.  Τηλέφωνο: 6987688202 Πετρίδης Δημήτρης, Αναγέννηση Σερρών