Άνδρας Είμαι μόνος Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες Σερβιτόρος/α Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Πόλη : ΜΟΝΑΧΟ Αναζήτηση εργασίας με διαμονή

Άνδρας Είμαι μόνος Αναζητώ εργασία ως:  Λάντζα/Σαλάτες Σερβιτόρος/α Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Πόλη : ΜΟΝΑΧΟ Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Ελληνικα
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: κομμωτης
 
Ονοματεπώνυμο: Miri Lecini
 
Ηλικία: 37
 
Τηλέφωνο: 00491511433920
 
E-mail: Mirilecini1@gmail.com