Άνδρας Είμαι μόνος Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες Σερβιτόρος/α Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Αναζήτηση εργασίας με διαμονή

Άνδρας Είμαι μόνος Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες Σερβιτόρος/α Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Αγγλικά πολυ καλά
Ελληνικά πολύ καλά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: * Δείτε το Βιογραφικό *
 
Ονοματεπώνυμο: Μπαλαχατζε Iωσεμπ
 
Ηλικία: 22
 
Τηλέφωνο: 015175392161
 
E-mail: JosephBal1995@gmail.com