Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης

Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης
Χώρα: Γερμανία, Βέλγιο
 
Άτομα: Είμαι μόνος/μόνη
 
Διαμονή: Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
 
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Ελληνικά, Αγγλικά, Πολωνικά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Μάγειρας/Ψήστης
 
Ονοματεπώνυμο: Asterios iordanidis
 
Ηλικία: 44
 
Τηλέφωνο: 07561385874
 
E-mail: iordanidisasterios@gmail.com