Άνδρας Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλία Αναζήτηση εργασίας με διαμονή

Άνδρας Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλία Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Ελληνικά-Αγγλικά-Αραβικά-Γαλλικά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Consulting Chef αναζητεί συνεργασία με εστιατόρια,25 έτη προυπηρεσία
 
Ονοματεπώνυμο: Κασσούλας Θεοφάνης
 
Ηλικία: 54
 
Τηλέφωνο: 00306972087629
 
E-mail: gekaclean@yahoo.gr