Άνδρας (με Βιογραφικό) Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης Χώρα αναζήτησης εργασίας: ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ Αναζήτηση εργασίας με διαμονή Τηλέφωνο: 015171102473

Άνδρας (με Βιογραφικό) Αναζητώ εργασία ως: Μάγειρας/Ψήστης Χώρα αναζήτησης εργασίας: ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ Αναζήτηση εργασίας με διαμονή Τηλέφωνο: 015171102473
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κονιάμης
 
Ηλικία: 29
 
E-mail: i.koniamis@gmail.com
 
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Γερμανικα, αγγλικα
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Μαγειρας Α