Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες

Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες
Χώρα: Γερμανία
 
Πόλη αναζήτησης εργασίας: Σε όλη τη Γερμανία
 
Άτομα: Είμαι μόνος/μόνη
 
Διαμονή: Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
 
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Ελληνικά, Αλβανικά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Ελάχιστη προϋπηρεσία
 
Ονοματεπώνυμο: Nikos s
 
Ηλικία: 45
 
Τηλέφωνο: 015770896367
 
E-mail: nunave.3k@gmail.com