Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Πόλη : ΜΑΝΧΑΙΜ

Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες Χώρα αναζήτησης εργασίας: Γερμανία Πόλη : ΜΑΝΧΑΙΜ
Άτομα: Είμαι μόνος
 
Διαμονή: Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
 
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Μόνο Ελληνικά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Πολύ παλιά Γερμανία
 
Ονοματεπώνυμο: Λιοτσικας Βασίλης    
 
Ηλικία: 58
 
Τηλέφωνο: 210 2444386
 
E-mail: vasiliosliotsikas@gmail.com