Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες, Χώρα αναζήτησης εργασίας: Αυστρία

Άνδρας, Αναζητώ εργασία ως: Λάντζα/Σαλάτες,  Χώρα αναζήτησης εργασίας: Αυστρία
Άτομα: Είμαι μόνος
 
Διαμονή: Αναζήτηση εργασίας με διαμονή
 
Ξένες Γλώσσες που γνωρίζω και σε πιό βαθμό: Αγγλικά
 
Προϋπηρεσία, Διάφορες πληροφορίες: Σε εστιατόριο στη Γερμανία
 
Ονοματεπώνυμο: Ρομπότης Νικηφόρος
 
Ηλικία: 39
 
Τηλέφωνο: 6981614008
 
E-mail: avratavern42@gmail.com