36 χρονια στο χώρο του επαγγελματικού και παντός τύπου μηχανήματα και αυτοκίνητα, αν υπάρχει σοβαρότητα και όρεξη για δουλειά είμαι πρόθυμος για συνεργασία. Ευχαριστώ

36 χρονια στο χώρο του επαγγελματικού και παντός τύπου μηχανήματα και αυτοκίνητα, αν υπάρχει σοβαρότητα και όρεξη για δουλειά είμαι πρόθυμος για συνεργασία. Ευχαριστώ
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αρβανίτης
Πόλη: Λαμία
Τηλέφωνο: 0030 697 972 15 00