Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές

2019-03-22

Με την ύφεση να μην έχει τέλος και την μείωση των εισοδημάτων να περιορίζει διαρκώς την κατανάλωση η μόνη διέξοδος για την επιβίωση πολλών παραγωγικών εταιρειών της χώρας είναι οι εξαγωγές. 
Η αρχή, είναι ένα καλό προϊόν. Πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα τη γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις: σωστό σχεδιασμό (design), μελετημένη συσκευασία και πιστοποίηση (προϊόντος και υλικών συσκευασίας).
Η είσοδος στην παγκόσμια αγορά παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους, αναφέρουν, και πρέπει να μελετηθεί με προσοχή και να μην αντιμετωπιστεί σαν μια ευκαιριακή προοπτική της επιχείρησης.
Στα πλεονεκτήματα είναι οι οικονομίες κλίμακας, η αύξηση κερδών και πωλήσεων και στους κινδύνους τα αυξημένα κόστη παραγωγής και ο ανταγωνισμός, η μακροπρόθεσμη απόδοση της επένδυσης και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ο επιχειρηματίας πρέπει να μελετήσει και να καταγράψει τα χαρακτηριστικά ανταγωνιστικών προϊόντων, να βελτιώσει την συσκευασία και την παρουσίαση και να διαμορφώσει ανταγωνιστικές τιμές.
Στη συνέχεια θα πρέπει ο εξαγωγέας να γνωρίσει το προϊόν του στους ενδεχόμενους εισαγωγείς και να συζητήσει μαζί τους για τις συνθήκες στην πώληση και διακίνηση παρεμφερών προϊόντων. Έτσι θα μπορέσει να έχει μια πρώτη ένδειξη και θα μπορέσει να προχωρήσει σε προσθήκες ή αλλαγές του προϊόντος του όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η παρουσίαση του προϊόντος σε μια ομάδα χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών, έτσι ώστε να πάρει τη γνώμη τους και να συνεχίσει στη λήψη αποφάσεων.
Πώς να προωθηθεί το προϊόν σας σε ξένες αγορές
Τα μέσα προώθησης που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση στις αγορές του εξωτερικού είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια με τις αγορές του εσωτερικού. Αυτά είναι:
Διαφήμιση: ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των κατάλληλων μέσων που θα έχουν αντίκτυπο στον πιθανό καταναλωτή.
Προωθητικό υλικό: υλικό που έχει αναπτυχθεί και διανέμεται στην τοπική αγορά πιθανόν να πρέπει να τροποποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του όσο και τα κείμενα που περιέχονται σε αυτό.
Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: η αποστολή μηνυμάτων απευθείας σε πιθανούς πελάτες-στόχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από εμπειρία στη συγκεκριμένη αγορά και αποτελεσματική έρευνα αγοράς.
Προσωπικές επισκέψεις: οι προσωπικές επαφές με πιθανούς πελάτες αποτελεί πιθανόν τον καλύτερο τρόπο προώθησης. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό εξαρτάται και από την επιχειρηματική κουλτούρα της αγοράς-στόχου
Συμμετοχή σε εκθέσεις: η συμμετοχή σε εκθέσεις, εκτός από την προώθηση των προϊόντων και της επιχείρησης, συμβάλλει και στην γνωριμία με την αγορά και τους ανταγωνιστές. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε μια έκθεση είναι δύσκολη, αρκεί μόνο η επίσκεψη του επιχειρηματία στην έκθεση.
Ιστοσελίδα της επιχείρησης: κάθε εξαγωγική επιχείρηση οφείλει να έχει ιστοσελίδα για λόγους διαφημιστικούς και για να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πελατών εξωτερικού. Απαραίτητη όμως είναι η παρακολούθηση και συνεχής ανατροφοδότησή της, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται να είναι επικαιροποιημένες. Στόχος δεν είναι η απλή ύπαρξη δικτυακού τόπου αλλά και η συχνή ενημέρωσή του καθώς μια ιστοσελίδα με μη επίκαιρα στοιχεία περισσότερο μπορεί να βλάψει παρά να ωφελήσει μια επιχείρηση.

Πηγή: capital.gr