Μεταφράσεις - Διερμηνείες Elisavet Athanasiadou

2017-06-20

Ελισάβετ Αθανασιάδου, Μ.Α.

Επίσημη μεταφράστρια και ορκωτή διερμηνέας

(Ανώτατο δικαστήριο Ντίσελντορφ)

Μεταφράσεις και διερμηνείες - Γερμανικά - Ελληνικά / Ελληνικά - Γερμανικά


Επίσημες μεταφράσεις σε:

-Πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, άδειες γάμου κλπ.

-Πτυχία, αναλυτικές, βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά για αναγνώριση πτυχίων στη Γερμανία κλπ.

-Αποφάσεις δικαστηρίων, διαζύγια, αγωγές κλπ.

-Οικονομικές εκθέσεις, ισολογισμοί, μελέτες κλπ.

-Ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικά και νοσοκομειακά έγγραφα κλπ.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.


Pfeillstr. 5, 40589 Düsseldorf

Τηλ. +49 (0) 211 7606490

Κιν. +49 (0) 162 4560471

Email: info@uebersetzungen-athanasiadou.de

Ιστοσελίδα: www.uebersetzungen-athanasiadou.de

Προβολές grenzenlose Verkaufspower Galal