Διαφημιστικά - Λογότυπα P3 Druck & Werbung

Διαφημιστικά - Λογότυπα  P3 Druck & Werbung

H εταιρία P3 Druck & Werbung ιδρύθηκε το 2004.
 
H εταιρία προσφέρει υπηρεσίες έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με κύριο αντικείμενο τη μελέτη και τον σχεδιασμό Εταιρικής Ταυτότητας, Σήματος, Λογοτύπου, Συσκευασίας, Διαφημιστικού και Προϊοντικού Εντύπου, Εκδόσεων και Ιστοσελίδων.
 
Σκοπός της εταιρίας είναι να καλύψει πλήρως τις ανάγκες προβολής και επικοινωνίας κάθε εταιρίας με την βοήθεια όλων των μέσων νέας τεχνολογίας, με ανοικτό μυαλό και νέες ιδέες, σε όλους τους τομείς της γραφιστικής, συνδυάζοντας την δημιουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την εμπορική επιτυχία.
 
 
Τηλ.: 0172 - 61 31 731
 
Ιστοσελίδα: www.pdrei.org
         
 
Postfach 80 17 12, München