Μεταφορές DGRtransport Antonis Karavas. Mεταφορές Γερμανία - Ελλάδα - Γερμανία.

Μεταφορές DGRtransport Antonis Karavas. Mεταφορές Γερμανία - Ελλάδα - Γερμανία.
Διεύθηνση: Hardtstraße 6, 58791 Werdohl
 
Τηλ.: 0049/ 157 - 784 530 04
        0049/ 151 - 118 109 69
 
E-mail: anton.karavas@gmail.com