ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ ALPHA-OMEGA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ ALPHA-OMEGA

- Εξυπηρετούμε ολόκληρο τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό 
  που μας διακρίνει.
- Αναλαμβάνουμε μεταφορές ΣΟΡΟΥ από όλη την ΓΕΡΜΑΝΙΑ προς κάθε προορισμό στην Ελλάδα 
  εντός δυο ημερών με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγραφα και ενέργειες που χρειάζονται.
- Αναλαμβάνουμε τελετές κηδείας και πραγματοποιούμε κάθε επιθυμία της οικογένειας.

Η ομάδα της alpha-omega αποτελείτε από εκπαιδευμένο προσωπικό και καταρτισμένο στον τομέα αυτο(πτυχιούχους) 
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε σε κάθε περιστατικό τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

" Στο δύσκολο μονοπάτι του αποχαιρετισμού είμαστε ο άνθρωπος σας και στεκόμαστε μαζί σας, δίπλα σας"

Ευχαριστούμε που μας έχετε κάνει την No1 επιλογή σας.
 

Διεύθηνση: Albert-Roßhaupter-Straße 78, 81369 München

Τηλ.:          0049 - (0)151 - 413 000 13

Ιστοσελίδα: alphaomega.de com

Χάρτης