Ανάπτυξη & Δημιουργία Ιστοσελίδων, Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Νικήτας Διαμαντής

Ανάπτυξη & Δημιουργία Ιστοσελίδων, Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Νικήτας Διαμαντής

Αναλαμβάνουμε φωτογράφηση :
 
Σε Γάμους, βάπτισεις, κοινωνικές εκδηλώσεις.
 
Διαφημιστική και Αρχιτεκτονική φωτογραφία.
 
 
Διεύθηνση: Dudenstraße 38, 10965, Berlin (Kreuzberg)
 
Τηλ.: 030 - 786 55 70
 
Ιστοσελίδα: www.ndiamontweb.com